VLOER, BORDES EN TRAPROOSTERS

Algemene informatie

Opbouw rooster

Een rooster is opgebouwd uit draag- en vulstaven. De draagstaven moeten de belasting opnemen en dienen aan beide zijde ondersteund te worden. Bij een bestelling wordt deze maat doorgaans als eerste genoemd en wordt deze onderstreept. De vulstaven verbinden de draagstaven. De afstand tussen de draagstaven (hart op hart) en vul- staven (hart op hart) vormen samen de maaswijdte. Bij verschillende maten wordt expliciet de draag- en vulstaaf afstand genoemd.

In tekeningen wordt een draagstaaf aangegeven zoals hieronder in beide figuren is aangegeven.