VLOER, BORDES EN TRAPROOSTERS

Algemene informatie

Toleranties volgens RAL

Deze toleranties zijn geldig voor de rooster die voldoen aan de volgende maten:
> draagstaven kleiner of gelijk aan 60 x 5 mm
> een maximale maas is 68 mm of minimale maas van 11 mm
> roostergrootte van maximaal 2 m2, waarbij een zijde van een
rooster niet groter mag zijn dan 2000 mm


a = max. 0,0025 x sc;e;f = max + 0 mm tot -4 mm

g = +/- 1,5 mm

d = +/- 4 mm (over 10 delingen gemeten)
h;i = – 0 mm en + 8 mm
Het verschil tussen de gemeten diagonalen

D1 minus D2 is maximaal 0,010 x S

De toleranties bij roosters onder belasting zijn als volgt:

Afwijking voor convex: xt=max 1/200 van de lengte bij afmetingen > 600 mm; max 8 mm < 600 mm; max 3 mm
Afwijking voor concaaf:ot=max 1/200 van de lengte bij afmetingen > 600 mm; max 8 mm < 600 mm; max 3 mm
Afwijking voor convex: xt=max 1/200 van de breedte bij afmetingen > 600 mm; max 8 mm < 600 mm; max 3 mm
Afwijking voor concaaf:ot=max 1/200 van de breedte bij afmetingen > 600 mm; max 8 mm < 600 mm; max 3 mm
Scheefstelling van de draagstaven en lijst:
p.max = 0,1 H en max. 3 mm
Hoger liggende vulstaven:
q.max = 1,5 mm
Boven uitstekende lijst:
s.max = 1 mm
Onder uitstekende lijst:
r.max = 1 mm
Diagonaalsnede van de draag- en vulstaaf t.max = +/- 0,1 x H en maximaal 3 mm